COL·LECCIÓ BATLLE – VILASECA

D’ESQUELLES I ESTRIS RAMADERS

Des de desembre de 2001 el museu compta amb una sala en la qual s’exposa la COL·LECCIÓ BATLLE-VILASECA D'ESQUELLES I ESTRIS PASTORILS. Es tracta d'una exposició en règim semi-permanent que ocupa la planta superior de l'edifici que comparteix amb altres exposicions i, per tant, es pot visitar sempre que no hi hagi una altre mostra.

Qui té ovelles

té llana, formatge, llet i pelles.

Les peces exposades (més de dues-centes) ens permeten oferir una breu aproximació al món dels pastors transhumans, els seus costums, les diferents feines relacionades amb el bestiar, els seus estris i de manera molt especial, els diferents tipus d’esquelles.

I m’assegura un bon vell d’experiència,

que jamai sa paciència se cansaria

de sentir l’esquelleria

La barraca de pastor, lloc d’estada durant l’època estiuenca, serveix d’aparador per olles i paelles, culleres de boix, recipients pel mam i banyes per l’oli; trampes per caçar ocells i artilugis per fer llum.

Pastor que fa culleres

mal guarda ses ovelles

i el llop

li pren les que pot

Podreu seguir les obligacions i afeccions dels pastors segons l’època de l’any: l’estiu a muntanya, la tardor al solei de la masia, l’hivern als corrals i la primavera amb la xolla i preparació per tornar a les pastures de muntanya.

Se xulla una ovella

i l’altra el seu torn espera

Borrombes, mitjanes, quartissos (per dir alguns noms dels més usats) de totes mides i condicions competeixen entre elles amb els seus collars de fusta o de cuir.