Nota important: aquesta pàgina dóna a conèixer llibres publicats que parlen de Sant Feliu de Codines i de la seva gent. No és un sistema de distribució ni de venda.

 

Publicacions                                                                                               

AUROUX, LLUÍS. Les barraques de camp de Sant Feliu de Codines. Sant Feliu de Codines: Museu Municipal Can Xifreda. 2007. 

Llibre de 70 pàgines, il·lustracions en color i un plànol encartat. Catalogació i estudi de les barraques de camp de Sant Feliu de Codines. Detallada descripció de tipologies, tècniques i dels diferents usos. Recull de paraules relacionades i anècdotes. 

Presentació 

Motiu de la publicació 

Origen de les barraques i presència arreu del món 

Moment actual de les barraques 

Curiositats i anècdotes 

L'estudi 

Mètode de Treball 

Zona d'estudi 

El terme municipal 

Diferents tipus de barraques 

Geologia del terreny i influència en l'aspecte de les barraques 

Plànol topogràfic i divisió de la zona d'estudi

Barraques i altres construccions de pedra seca 

Introducció a les barraques de pedra seca

Tipologia de les barraques de pedra seca

Situació de les barraques sobre el terreny

Elements comuns més típics de les construccions

Tipus de portals

Tipus de plantes interiors

Seccions longitudinals interiors

Seccions transversals interiors

Orientació dels portals

Volums interiors

Complements constructius

Altres construccions de pedra seca

Altres tipus de barraques

Barraques d'obra de pedra

Barraques mixtes, d'obra de pedra i prefabricats ceràmics

Barraques excavades sota terra

Barraques encabides dins d'abrics naturals

Futures actuacions i propostes de treball

Annexos

Estadístiques

Glossari de termes

Bibliografia Revistes i Associacions

Pàgines web

Agraïments

 

GARCIA-PEY, E. Toponomàstica de Sant Feliu de Codines. Noms de llocs i de cases. Barcelona: Editorial Omega, 2006

630 pàgines, tapa dura i amb il·lustracions de color. Llibre de consulta en ser una relació exhaustiva dels noms de llocs i cases de Sant Feliu de Codines. Cada nom va acompanyat de citacions bibliogràfiques i algunes vegades amb comentaris recollits de la tradició oral, amb la polèmica que això pot comportar. 

Salutació de l'alcalde F. Pineda

Pròleg a càrrec de Josep Ruaix 

Introducció

Mètode de treball

Agraïment

Abreviatures

Relació Toponomàstica

Bibliografia

 

CASALÉ, R.; GARRIGA, F.  L'Estendard de l'Orfeó Feliuà. Sant Feliu de Codines: Museu Municipal Can Xifreda. 2002

Llibre de 80 pàgines amb 38 il·lustracions en blanc i negre. Monografia de l'Estendard de l'Orfeó Feliuà, peça d'Antoni Gaudí feta l'any 1900 per un orfeó que hi havia a Sant Feliu. Aquesta peça és l'únic estendard de Gaudí que es conserva en la seva totalitat.

Presentació a càrrec de Daniel Giralt Miracle, comissari de l'Any Internacional Gaudí 2002

Introducció

El Modernisme

Antecedents

El modernisme a Catalunya

Antoni Gaudí

El personatge

Etapes creatives

El Moviment Coral a Catalunya

Sant Feliu de Codines

Sant Feliu i l'estiueig

Els símbols de Sant Feliu

L'Orfeó Feliuà

Etapes

Casanovas, Mirabent i Molera

Les altres entitats corals de Sant Feliu

L'Estendard de l'Orfeó Feliuà

Origen

El taller Hoyos, Esteva i Cia

La peça

Descripció física

Contingut simbòlic

La creu

La roda de molí, la palma i el llorer

Les pinyes

Les cintes

El pentagrama

Les restauraciones

Exposicions

Altres estendards Gaudinians

L'estendard de l'Obrera Mataronesa

L'estendard del Gremi de Serrallers

L'estendard de la Verge de la Misericòrdia de Reus

Altres estendards modernistes

Final

Versión española (traducción completa del texto al español)

Agraïments

Bibliografia

PDF Summary 

 

DANTÍ, J; GARRIGA, F. (dir). Sant Feliu de Codines, Vila i Municipi

Sant Feliu de Codines: Museu Municipal Can Xifreda. Gener de 2000

En commemoració del bicentenari del municipi de Sant Feliu de Codines, s'ha publicat aquest llibre que presenta el text íntegre del títol de vila que va concedir el rei Carles IV. Aquesta és una reproducció en color del document amb el qual la parròquia de Sant Feliu va quedar separada de la Baronia de Montbui, terme del que havia format part des de l'Edat Mitjana.

En Jaume Dantí aporta una aproximació de l'autèntic abast del fet des de la seva perspectiva d'estudiós de la història del Vallès.

Introducció

Sant Feliu Vila i Municipi 

Sant Feliu, una parròquia dins de la Baronia

L'activitat manufacturera i comercial

El procés diferenciador

Sant Feliu vila i municipi

El Títol de Vila

El Quadern

El Text Transcripció

Agraïments

 

COLLAZOS,J. La Poncella. Cent anys de cant coral a Sant Feliu de Codines. Sant Feliu de Codines: Societat Coral La Poncella. 1999

 

Pròleg

Introducció
Capítol I. La fundació
Capítol II. Els inicis
Capitol III. Les primeres dificultats
Capítol IV. L'esplendor
Capítol V. La postguerra
Capitol VI. La represa
Noces d'argent
Noces d'or
Noces de platí
80è aniversari

85è aniversari

90è aniversari
El centenari
L'estendard
Les revetllesL'esbart
El Ball de la Filada
El Butlletí
Anecdotari
Fundadors, presidents, mestres i juntes
Homenatge al soci
Agraïments

 

VALLRIBERA, P. La Nissaga dels metges PETIT a Sant Feliu de Codines. Aspectes mèdics i socials a mitjan segle XIX. Sant Feliu de Codines: Ajuntament de SFC. 1998 

 

I. La Nissaga mèdica Petit de Sant Feliu de Codines 

-Salvador Petit i Marés 
-Joan Petit i Puig 

-Josep Petit i Vila-Grau 
-Joan Petit i Aguilar 

Relació amb el Sant Hospital 
Relació amb el Municipi 
Obra escrita 
Obra mèdica 
Obra literària 

Gramàtica catalana 
Diccionari Poètic Català 
Grand Diccionari Poètic Català 
Diccionari Poètic Català 
Dicciologia Catalana 
Redemció del Llinadje Humà 
Representació de la Resurecció

-Joan Petit i Teixidor 

Revàlida dels estudis

-Ignasi Petit Riera 

Epistolari de Pau Piferrer i Fàbregas 
Poesies del "Quixot

-Josep Petit i Pons 
-Miquel Petit i Pons 
-Josep M. Petit i Freixas 

II. Llibre de conductes 

Pagament de conductes 
Consideracions sobre la població de Sant Feliu de Codines 

Els cognoms 
Els sobrenoms 
Els noms propis

III. Transcripció del Llibre de Conductes 

Arxius consultats 
Bibliografia

ESGOTAT

GALA nº3-5 Revista d'Arqueologia, Antropologia i Patrimoni. 

Diversos autors. Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Sant Feliu 1996. 

Revista especialitzada. 440 pàgines. Il·lustracions, esquemes, gràfics i mapes. Monogràfic: Actes de la taula rodona "Models d'ocupació, transformació i explotació del territori entre el 1600 i el 500 A.N.E. a la Catalunya meridional i zones limitrofes de la depressió de l'Ebre"  

Contingut: 
  - La vegetació de la Catalunya Meridional i territoris propers de la Depressió de l'Ebre en la Prehistòria recent i Protohistòria a partir dels estudis antracològics 
- La producción, la circulación y el control del metal: del Bronce Medio a la Edad del Hierro en el N.E. de la Peninsula Ibérica 
- La distribució territorial del poblament entre els rius Palància i Ebre a la segona meitat del segon mil·lenari 
- El Bronce Medio y la transición al Bronce Tardío en Teruel 
- Morfología dels llocs habitacionals: Patrons d'assentament en el Segrià Pre-Camps d'Urnes 
-Ritual funerario y cultura material en las necrópolis tumulares de Los Castellets de Mequinenza (Zaragoza): Una aportación al estudio de Bronce Final/Hierro en el N.E. Peninsular 
- El Bronce Medio y Final en el Área de Alcañiz (Teruel) 
-Las cerámicas acanaladas en el Bajo Cinca y Monegros: Un indicador de la transición Bronce Final-Hierro 
- Aportació de la Geoarqueologia al coneixement del poblament durant el Bronze Inicial a les valls inferiors dels rius Segre i Cinca 
- La secuencia cronoestratigrafica del Alto de la Cruz (Cortes de Navarra) como base para el estudio de la transición Bronce Final-Hierro en el valle medio del Ebro 
- La evolución del urbanismo en el Bajo Aragón durante los períodos del Bronce Final-Hierro Antiguo 
- El País Valencià del Bronze Recent a l'Ibèric Antic: El procés de formació de la societat urbana ibèrica 
- Bronce Final-Hierro Antiguo en el sur del Ebro ¿Un período de transición? 
- El Jaciment del Barranc de Sant Antoni (Ginestar) 
- L'Alt Penedès i la Primera Edat del Ferro: Consideracions a l'entorn d'un model d'ocupació del territori 
- Evolució i organització del territori: Els Camps d'Urnes del Segrià. 
- Aportació de la Geoarqueologia al coneixement del poblament durant els Camps d'Urnes i l'Edat del Ferro a les Valls Inferiors dels rius Segre i Cinca 
- El poblament de les comarques del curs inferior de l'Ebre durant el Bronze Final i la Primera Edat del Ferro 
- L'Assentament dels Vilars (Arbeca) Territori, recursos i activitats productives 
- El Conjunt arqueològic del Coll del Moro a Gandesa: Algunes dades sobre el procés d'iberització a la zona 
- Establiment del Puig Roig del Roget (El Masroig): Una mostra de disseny urbà al Bronze Final-Primera Edat del Ferro 
- El Período Ibérico en la comarca del Montsià. Poblamiento y organización del territorio 
- El yacimiento del Castillo de Cuarte (Zaragoza) y su contribución al conocimiento del inicio del Ibérico pleno en el valle medio del Ebro 
- Las relaciones de Eivissa en época fenicia con las comunidades del Bronce Final y Hierro Antiguo de Catalunya 
- De l'Ebre als Pirineus: Continuïtat versus substitució

 

GALA nº2 Revista d'Arqueologia, Antropologia i Patrimoni. 

Diversos autors. Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Sant Feliu 1993. 

Revista especialitzada. 280 pàgines. Il·lustracions, esquemes, gràfics i mapes.  

Contingut:  

- Els elements d'ornament sobre malacologia dels nivells geomètrics del jaciment d'El Filador (Margalef de Montsant) 
- La mujer en el arte de los cazadores epipaleolíticos 
- Estudi dels materials de dos nous jaciments en cova a Olopte (La Cerdanya) 
- Els dipòsits fundacionals d'elements ossis cranials humans durant l'Edat del Bronze a Catalunya. 
- Un motlle de destral plana de Guissona (La Segarra) 
- IM-50 Eivissa 
- La ceràmica de vernís negre del poblat pre-romà del Castellvell de Solsona 
- Estampillas sobre producciones cerámicas ibéricas. Una aportación a su catálogo. 
- Els jaciments ibèrics de la vall mitjana de la Riera de Caldes 
- El camp de sitges de Can Barri (Bigues) Materials arqueològics en el Museu Municipal de Sant Feliu de Codines 
- Nous grafits ibèrics en el Molí d'Espígol (Tornabous) i la cronología de l'escriptura ibèrica a l'interior de Catalunya. 
- Metal·lúrgia i utils fèrrics agrícoles/ramaders prerromans a l'àrea Laietana 
- Consideraciones sobre la regiliosidad romana. Instrvmenta y culto doméstico 
- Capitells pre-romànics a Sant Feliu de Codines 
- La cruz de la abadia de Santa Maria de Vilabertràn (Alt Empordà) 
- L'excavació a l'església de Sant Jaume Sesoliveres (Igualada) 
- Una copa de fusta procedent de Can Mainou (Bigues)

 

 

GALA nº1 Revista d'Arqueologia, Antropologia i Patrimoni. 

Diversos autors. Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Sant Feliu 1992. 

Revista especialitzada. 152 pàgines. Il·lustracions, esquemes, gràfics i mapes.  

Contingut: 

- La Cova dels Maquis (Gallifa, Vallès Occidental): ocupacions i utilitzacions entre el neolitic antic i el segle XVII  
- Cadenes operatives d'Atapuerca en el marc del Pleistocè Mitjà a l'Europa mediterrània  
-El bifaç amigdaloide de Bellvís (Pla d'Urgell) en el conjunt dels bifaços de Catalunya  
- La sepultura neolitica "El Clot de la Dona Morta" (Les Lloses, el Ripollès) i la problemàtica de les estructures tumulars del neolític català  
- Arquitectura i rituals als sepulcres neolítics del Solsonès 
- Problemática actual en la investigación de la Edad del Bronce en el País Valenciano 
- Orientaciones teóricas sobre intercambio y comercio en Prehistoria 
- Comercio protohistórico e innovación tecnológica; la difusión de la metalurgia del hierro y el torno de alfarero en el NE. de Iberia 
- Antropologia del segón mil·leni a Catalunya: una evidècia de trencament cultural? 
- Dos vasos plàstics de vernís negre apareguts a Tornabous 
- Elementos greco-orientales en las Arulas del litoral Tarraconense 
- La utilització de pedres i elements gravats com a fites i indicadors de limits territorials. Aportacions documentals.

 

BUSTAMANTE,M; GARRIGA, M; MIRALDA,J. Materials i jaciments arqueològics del Museu de Sant Feliu de Codines. Sant Feliu de Codines: Ajuntament de Sant Feliu de Codines. 1988. 

Llibret de 26 pàgines. 30 il·lustracions de color. Presentació de les col·leccions que s'exposen al museu i dels llocs on s'han trobat. Es desgranen amb un cert detall els materials que es poden veure a les vitrines del Museu. Característiques de les peces, algunes descripcions dels llocs on foren trobades i la diversitat de materials trobats en els mateixos indrets. Tampoc s'oblida de les troballes fetes per les persones que van precedir als autors en la recerca del testimoni arqueològic de les contrades: El professor Bosch Gimpera, i els senyors Antoni Cot Mayol i Ricard Guille.   

Al final hi ha un apèndix de catàlegs i treballs que fan referència a les peces que s'esmenten en el text.

ESGOTAT

MUSEU MUNICIPAN CAN XIFREDA. El plànol de 1836. Sant Feliu de Codines: Museu Municipal Can Xifreda. 1996

Opuscle de presentació del plànol de la vila de Sant Feliu de Codines al 1836 fet pels estudiants d'arquitectura Antonio Zuluesa, Miguel Feliné i Antoni Rovira i Trias (aquest últim va ser, més tard, arquitecte municipal de la ciutat de Barcelona) 

Es tracta d'una aquarel·la que fa una representació força detallada dels carrers de la vila on les cases es mostren agrupades en illes i s'hi marquen també els torrents, les basses i els horts cultivats dins del perímetre urbà. També s'hi veuen els camins d'entrada i sortida de la població. La toponímia de l'època queda recollida en la llegenda del peu de l'obra 

El motiu d'aixecament d'aquest plànol va ser la fortificació del barri de la Venderia davant la importància estratègica de St. Feliu com a pas obligat de les tropes entre el Moianès i el Vallès en les guerres carlines.