COM CONTACTAR AMB NOSALTRES

e-mail Museu Municipal "Can Xifreda" info@xifreda.org
 
Degut al caràcter voluntari del personal del Museu, recomanem contactar amb preferència per internet. El telèfon només s'atén a les hores d'obertura al públic. 

Debido al caracter voluntario del personal del Museo, recomendamos contactar preferentemente a través de internet. Por teléfono sólo se atiende en las horas de apertura al público. 

This Museum is atended by volunteers. We recommend to contact by e-mail. 

Ce Musée est attendu par volontaires. Nous recommendons de se communiquer par internet.

  
Adreça electrònica de l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Codines
st.feliuc@diba.es